Privacyverklaring

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Zeilmakerij Koekman b.v. kan persoonsgegevens over U verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Zeilmakerij Koekman b.v., en/of omdat u deze zelf, bij het invullen van een contactformulier op de website, aan Zeilmakerij Koekman b.v. verstrekt.
Zeilmakerij Koekman b.v. kan de volgende gegevens verwerken;
-Uw voor- en achternaam
-Uw adres gegevens
-Uw telefoonnummer
-Uw Btw nummer
-Uw KvK inschrijvingsnummer
-Uw e-mail adres
-Uw IP-adres
-Uw werkopdracht en/of bestelgegevens

Waarom Zeilmakerij Koekman b.v. gegevens nodig heeft

Zeilmakerij Koekman b.v. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met U op te kunnen nemen als U daarom verzoekt, en/of om U schriftelijk (per mail en/of per post) te kunnen benaderen.
Dit als de complexiteit of de soort van communicatie daarom vraagt (bijvoorbeeld offertes, overeenkomsten en facturering).

Hoe lang Zeilmakerij Koekman b.v. gegevens bewaart

Zeilmakerij Koekman b.v. bewaart Uw gegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor Uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 1 jaar bewaard als er geen overeenkomst tot stand komt. Na een overeenkomst worden de relevante gegevens, door de wet aangegeven, vijf jaar bewaard.

Delen met derden

Zeilmakerij Koekman b.v. verstrekt Uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met U, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Website bezoek

Op de website van Zeilmakerij Koekman b.v. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP- adres van Uw computer en het tijdstip van opvraging van gegevens die Uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek en klikgedrag op de website. Zeilmakerij Koekman b.v. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Google verkrijgt informatie, met inbegrip van het IP-adres van Uw computer, welke overgebracht wordt naar en door Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie .
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Zeilmakerij Koekman b.v. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Zeilmakerij Koekman b.v. heeft hier geen invloed op.
Zeilmakerij Koekman b.v. heeft Google geen toestemming gegeven om via Zeilmakerij Koekman b.v. verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zeilmakerijkoekman.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Zeilmakerij Koekman b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofd wijzigen tegen te gaan. De website van Zeilmakerij Koekman b.v. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Zeilmakerij Koekman b.v. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Zeilmakerij Koekman b.v. via info@zeilmakerijkoekman.nl.

 

Op al onze transacties zijn van toepassing de verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zoals op de pagina Leveringsvoorwaarden vermeld.